netz NRW – Svaz malých a mikro podniků
netz NRW e.V. je obchodní organizace zaměřující se na malé a mikro podniky ze Severního Porýní – Vestfálska, které jsou činné v oblasti služeb (včetně externistů), obchodu, řemesel a také v oblasti sociálních, sociálně-kulturních a ekologických projektů.
Členské podniky z netz NRW se ztotožňují s principy ekonomiky, která stojí na spolupráci, ekologických a udržitelných hodnotách a snaží se tyto principy včlenit do každodenního podnikání.
netz NRW podporuje tyto aktivity širokou nabídkou poradenství, projektů a produktů, které posilují obchodní úspěch a vyhlídky svých členů do budoucnosti.
Organizace netz NRW byla založena v roce 1993 a dnes má 250 členů z řad podniků a nevládních organizací.

netz NRW – Další vzdělávání s využitím v budoucnosti
Od založení netz NRW byly úspěšně realizovány kvalifikační projekty s cílem integrovat nezaměstnané lidi. Tyto projekty, jež byly financovány EU, regionem Severní Porýní – Vestfálsko, lokálními úřady práce a zapojenými podniky, jsou od té doby známé pro svou praktickou náplň a vysokou mírou úspěšnosti. netz NRW vyvíjí na požádání nové koncepty odborného vzdělávání a organizuje jejich realizaci. Pozornost je tedy upřena na vlastníky školení a na zaměstnance malých podniků pro než se programy upravují na míru a jsou známé pod značkou “netz-aKKademie”.

netz NRW – Propagace spolupráce mezi podniky
Heslo “Dohromady jsme silní” lvede k synergickému efektu, který zvyšuje efektivitu a konkurenceschopnost jednotlivých podniků a projektů. Výsledkem spolupráce bude velký posun v kvalitě, jež se stane pravidlem. To je důvod, proč netz NRW zavádí a doprovází diskuze o práci, setkání k výměně zkušeností a workshopy v podnicích i mezi nimi. Tak je také možné získat kontakty a následnou spolupráci mezi podniky. netz NRW usnadňuje vytváření sítí!

netz NRW – Zprostředkovatel informací pro malé podniky
Domovská stránka poskytuje seznam všech členů a partnerů s odkazy, vlastními stránkami a novinkami těchto podniků. Tato stránka také slouží jako výměnná základna produktů a projektů netz NRW. Mimoto zde můžete najít množství dat, materiálů ke stáhnutí a seznam odkazů – ročenku malých a mikro podniků.
Publikační činností netz NRW zvyšuje veřejný zájem o nápady a myšlenky z ekologicky a sociálně orientované ekonomiky, o spolupráci podniků, o samosprávu a spolupráci zaměstnanců.
Zaměstnanci netz NRW osobně poskytují informace, pokud se jedná o otázky z oblasti pracovního trhu, životního prostředí, vývojových fondů a toho, jak si založit vlastní podnik.